Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v pozd. zn.  Tyto informace  slouží  výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a za účelem plnění uzavřených smluv. Tyto informace nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou poskytnutí nutných informaci dopravci pro uskutečnění dopravy. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího písemně na adresu sídla společnosti nebo na kontaktní e-mail viz. kontaktní údaje. Informace o zákaznících obsahují: jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, v případě podnikatelů jejich obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ.